matomo

PokerTrackerPokerTracker

Определение за смачкване

Crush означава "смачквам" на френски език. Изразът се използва главно в две ситуации. На първо място, тя се използва, за да се каже, че една ръка унищожава друга. Ако сте ол ин на турнира с 22 на 2-9-4-8, а опонентът ви има 99 в ръката си, вие сте разбити. Собственият ви капитал е много нисък. Ръка префлоп като AA смазва ръка като две и седем. На втория етап може да се каже, че човек смазва лимита, т.е. доминира над всички и печели постоянно, като смазва конкуренцията.

Какво представлява играчът на смачкване?

За да се говори за играч, който се смалява, той трябва да е дългосрочен. Не сте смачкан играч, защото сте имали добра сесия. Играчът на смачкване ще има фантастични резултати за дълъг период от време. Печалбите на покер играча се изчисляват с единицата BB/100, която е броят на големите блиндове в неговия лимит, които той ще спечели на всеки 100 ръце. Играч, който печели малко, ще спечели 2BB/100. Играч, който се справя по-добре от средното ниво, ще спечели 4BB/100, а при 7 или 8 големи блайнда от печалбите на 100 ръце се казва, че играчът разбива лимита!

PokerTrackerPokerTracker