matomo

Holdem ManagerHoldem Manager

Definition af "bluff catcher

En bluff catcher er en hånd, der er stærk nok til at følge et bet, men ikke stærk nok til selv at satse. En bluff catcher er en hånd, der slår en bluff. Så den spiller, der har bluff catcher på river, kalder f.eks. indsatsen, idet han antager, at hans modstander kan bluffe med en god sats. Hvis modstanderen ikke satser, vil blufffangeren tjekke for at gå til showdown.

Et eksempel på en bluff catcher

Du har et par 10'ere på hånden. Flop kommer 5-8-J med en flush draw, og din modstander satser. Du ringer. Turn er endnu en 8. Din modstander satser stadig, og du kalder. På river bemærker du, at flush draw ikke lykkes. Det er et es. Din modstander satser stort. I denne situation mod en aggressiv spiller er din hånd en perfekt blufffanger. Da flush draw ikke lykkedes, kan din modstander udnytte esset på river til at bluffe med en hånd som KQ, som ville have flush draw. Så du kalder med dit par tiere. Hånden vil ikke slå en hånd med værdiindsats som tre ens, to par eller top par, men din hånd vil slå fejlslagne træk, som f.eks. flush draw eller endda straight draw.