matomo

PokerTrackerPokerTracker

Definition av ABC

Med ABC menas en viss spelares spelstil. En spelare vars stil beskrivs som ABC är en spelare som har en grundläggande pokerstil, det vill säga en spelare som spelar enligt styrkan i sin hand. När ABC-spelaren har en bra hand satsar han, när han höjer eller överhöjer har han en mycket stark hand. När han är all in preflop har han en premium (AA, KK, AK, QQ). Den här typen av ABC-spelare bluffar sällan eller aldrig. Detta är inte en rekommenderad stil, utom kanske i spel med mikrolimit, eftersom denna stil är förutsägbar.

Exempel på meningar med uttrycket ABC

- Jag hade en bra hand preflop, men spelaren som höjde mig all in är väldigt ABC, så jag tror att han hade ess eller kungar.

- Detta är en perfekt kandidat för en bluff eftersom spelaren är mycket ABC. Vår bluff kommer att ha god framgång här mot den här typen av spelare.

- På River hade jag de andra nuts och min motståndare check-raised mig all in. Normalt sett skulle jag ha kallat, men spelaren är väldigt ABC och tenderar inte att bluffa. Jag tror att det är bättre att lägga sig i den här situationen.

PokerTrackerPokerTracker