matomo

Definition av medelinsatser

Middle stakes betyder "medelgränser". Alla har sin egen uppfattning om vad som menas med "medelinsatser". I cash games räknas du förmodligen som en spelare med medelhöga insatser om du spelar NL400???? upp till NL600????. Från NL1000??? blir du en spelare med höga insatser och under NL400??? (den nedre gränsen är ofta NL200????) anses du vara en spelare med liten gräns. När det gäller turneringar skulle en spelare som spelar turneringar mellan 100???? och 500???? förmodligen betraktas som en spelare med medelhög insats.

Den mellersta insatsen, ett viktigt steg

De mellersta insatserna är kända för att vara svåra. Övergången från mikrogränser till små gränser är väl genomförd. Men det är svårare att gå från små gränser till mellanstadieinsatser eftersom spelarna oftast har en gedigen pokerbakgrund. I det här ekosystemet hittar du också många high limit-spelare som har en nedåtgående trend och som vill återfå sitt självförtroende. Innan du tar steget över till de mellersta insatserna bör du inte bara vara en stor vinnare på de lägre gränserna, det är en stor utmaning!

Holdem ManagerHoldem Manager