matomo

PokerTrackerPokerTracker

Tillgång till pokerverktyget

Free registration

Registrering Anslutning

Verktyget "Open or Fold" kan användas för både cash games och no-limit hold'em-turneringar. För dina turneringar hittar du en ruta där du kan ange vilka antes som gäller i din turnering vid en viss tidpunkt i spelet (antesen uttrycks i procent). Verktyget kommer också att vara användbart i vanliga cash games (det vi kallar "vanliga" cash games är cash games där din stack är 100 big blinds). Detta är också känt som att spela med full stack.

Observera att den här sidan endast är avsedd för 6-max-spel. Om du sitter vid finalbordet i en turnering och det bara finns 6 spelare kvar, rekommenderas inte detta verktyg och du bör titta på ICM-kalkylatorerna istället. (se här https://www.push-or-fold.com/se/icm.php).

Som du kommer att se är det här verktyget mycket enkelt att använda och mycket intuitivt. Resultatet du får kommer att vara GTO-öppningen (Game Theory Optimal), med andra ord den optimala strategin, den som inte kan utnyttjas. Utan att gå in på alltför många strategiska detaljer kan du naturligtvis modifiera strategin något beroende på hur spelarna vid ditt bord beter sig. För att ge ett exakt och enkelt exempel, om du undrar om din öppna knapp med AT är lönsam och verktyget säger att den är det, även om A9 och A8 inte rekommenderas, men ditt bord är mycket tight och spelarna lägger sig ofta, är det en säker satsning att du lönsamt kan gå lite utanför den optimala strategin genom att öppna lite bredare med dina A9 och A8.

Förfarande

Om tillämpligt, ange de antes som gäller vid ditt bord (endast för turneringar).

open of fold 6-max

Om du spelar kontantspel ska du inte lägga in någonting. Antes är viktiga att beräkna eftersom den optimala strategin alltid kommer att vara lite mer aggressiv när det finns antes. När antes introduceras vid bordet är inga händer längre fria, vilket till exempel är fallet i cash games (där de enda påtvingade insatserna är de små och stora blinds).

Välj dina två kort som du fått preflop, och ange om de matchar (samma färg) eller inte.

Välja pokerhand

Det kommer inte att vara någon större skillnad mellan exempelvis offsuit och suited, men eftersom poker är ett spel med detaljer är det bäst att vara så exakt som möjligt.

Ange din position på bordet.

Val av position

Det säger sig självt att ju senare du är, desto bredare kan du öppna. Detta förklaras särskilt av det faktum att det kommer att finnas färre spelare kvar att prata med om du är i dealer-position än i Under The Gun (UTG)-position, vilket är den position som pratar först preflop.

Ange antal persienner.

Välja antal persienner

Ju fler blinds du har och ju tidigare i handen du öppnar, desto mer konservativt bör du spela. Omvänt gäller att ju senare i handen och ju färre blinds du har i en turnering, desto bredare kan du öppna. Tänk på att om du är med i en turnering och inte har så många blinds är det bättre att trycka in all in än att öppna. Om du till exempel har 8 blinds i knapposition och alla spelare har lagt sig före dig är det bättre att du använder en push-eller-fold-strategi än att du öppnar. Med 8 big blinds kan du aldrig öppna för att sedan lägga dig. Därför är det bättre att maximera din fold equity genom att pusha all in snarare än att höja på det konventionella sättet. För mer information om detta ämne, vänligen se följande sida: https://www.push-or-fold.com/se/range-push-6-max.php

När det är klart klickar du på "Kan jag öppna? Så enkelt är det!

Får jag öppna?

Detta ger dig ditt resultat:

Resultat