matomo

888Poker
Hold’em Resources Calculator

Vad är programvaran Hold'em Resources Calculator (HRC)?

Hold'em Resources Calculator (HRC) är ett specialiserat pokerverktyg för turneringsspelare som vill beräkna eget kapital eller ICM för flera scenarier, enkla eller komplexa. För att sammanfatta kan vi säga att HRC bland annat är en ICM-kalkylator (den är också mycket mer än så, vilket du kommer att se i den här artikeln).

HRC finns som datorprogramvara som är kompatibel med Windows, MacOS och Linux. HRC är ett mycket populärt verktyg för professionella turneringsspelare för att studera sin preflop-strategi samt för att studera de sena stegen i no-limit Texas Hold'em-turneringar (särskilt push-or-fold-situationer).

När du spelar pokerturneringar eller sit'n'gos, när du närmar dig eller sitter på de betalda platserna, är det viktigt att alltid ha ICM-frågan i åtanke för att kunna fatta de bästa besluten i det långa loppet. Därför är det så viktigt att ha tillgång till en ICM-kalkylator

För nyfikna har HRC en gratis testversion för att testa programvaran

Vad är MCI?

Vi skulle kunna fortsätta i flera sidor om ICM, men för att hålla det enkelt och ge dig en grundläggande förståelse om du inte är bekant med termen är ICM en matematisk modell för att beräkna vårt eget kapital i en turnering eller sit'n'go (eller någon form av turneringspoker). Detta eget kapital omvandlas ofta till pengar som utgör en del av de återstående betalda platserna i en viss turnering. I en ICM-beräkning kommer endast objektiva uppgifter att beaktas. Dessa inkluderar storleken på vår stack, antalet spelare kvar i turneringen, antalet utbetalningar och storleken på de individuella utbetalningarna. ICM är värdet av vår teoretiska stack vid en viss tidpunkt i en turnering. Att känna till det teoretiska värdet på vår stack hjälper oss att fatta rätt beslut i de händer vi spelar.

Hur installerar man Hold'em Resources?

För att komma igång kan du gå till HRC:s hemsida genom att klicka här

På hemsidan klickar du på FREE TRIAL för att ladda ner testversionen av HRC. Testversionen ger dig full funktionalitet av HRC i 14 dagar. Under den här perioden kan du bekanta dig med programmet innan du tecknar ett betalande abonnemang

Ladda ner HRC

HRC finns för Windows, MacOS och Linux. Välj den version som passar bäst för din situation. I den här handledningen installerar vi appen på Windows 10. Följande instruktioner gäller för Windows, men installationen på MacOS eller Linux skiljer sig inte så mycket från den på MacOS eller Linux.

Hold'em Resources Calculator on windows mac and linux

När filen har laddats ner dubbelklickar du på den för att starta programvaruinstallationen

Startar HRC

Det här fönstret visas:

Fortsatt installation

Tryck på "Nästa" för att fortsätta installationen

Du måste då godkänna villkoren (licensavtalet):

HRC cgu acceptance

Tryck sedan på "Nästa" för att fortsätta.

Välj nu var du vill installera programmet. Du kan installera den var du vill, men det är alltid enklare och rekommenderas att låta programvaran installeras på standardplatsen (annars kan det krävas ytterligare konfigurationer från din sida).

Kalkylator för resurskalkylator för destinationsstigen Hold'em

Tryck på "Nästa" för att fortsätta med installationen.

Din dator installerar nu programvaran:

Installation pågår

När installationen har slutförts kommer du att se det här fönstret:

Slut på HRC-installationen

Klicka på "Slutför" för att slutföra installationen.

Programvaran startar sig själv automatiskt. Det här fönstret visas då:

Startar Hold'em Resources Calculator

När du först startar Hold'em Resouces Calculator har du följande alternativ:

HRC-alternativ
 • Ange licensnyckel (om du redan har en nyckel som följer med din prenumeration)
 • Purshase (för att välja den typ av abonnemang som passar dig)
 • Request Free Trial Key (för att begära en gratis testnyckel som är giltig i 14 dagar)

Om det är första gången du använder Hold'em Resources Calculator och du bara vill testa programvaran med hjälp av testversionen kan du klicka på "Request Free Trial Key"

För att få den här nyckeln behöver du bara fylla i följande:

Key Hold'em Resources Calculator

Observera att du inte behöver kryssa i rutan för e-postnyheter för att få din gratis nyckel

Några praktiska funktioner i Hold'em Resources Calculator

HRC har flera användningsområden. För det första kan du använda den som en vanlig egenkapitalkalkylator. HRC kan naturligtvis göra mycket mer (att köpa HRC bara för dess standardfunktion för beräkning av eget kapital skulle vara som att köpa en dator bara för miniräknaren), men den kan ändå vara mycket användbar.

Vi testar det här alternativet. Låt oss se hur rättvist 3 spelare är i förhållande till deras räckvidd :

Equity of 3 players

Tidigare gjorde vi en rättvisesimulering mellan tre spelare. Den gröna rektangeln visar vilka spelare som är inblandade i handen (spelare 0, spelare 1 och spelare 2)

Den röda rektangeln visar hur långt skurkarna kan nå. Till exempel har "Spelare 1" 29,4 % av alla möjliga Hold'em-händer i sitt sortiment. Han har 29,4 % av de starkaste möjliga händerna preflop.

I lila har du exempel på händer i intervallet (handen eller händerna i intervallet)

Slutligen visar den svarta rektangeln hur rättvist varje intervall är jämfört med de andra två. Observera att spelare 2 kommer att vinna handen i 42,2 % av fallen med sin hand (AQo). Equity talar om hur stor andel av gångerna som alla tre händerna vinner potten på river. Rättvisan gäller bara om alla händer går ner varje gång. Det är ett teoretiskt resultat som hjälper oss att förstå värdet av en hand eller en serie

Låt oss nu se en enkel handanalys genom att fråga om den oberoende chipmodellen (ICM).

På startskärmen väljer vi "Advanced Hand" för att skapa ett ICM-scenario. Flera andra beräkningsalternativ kommer att erbjudas, men det skulle behövas en hel bok för att gå igenom dem i detalj. I den här artikeln tittar vi på de mest praktiska och populära alternativen.

Avancerad hand

För den här handen kommer vår equity-modell att vara "Multi Table ICM"

Multi Table ICM

I det här scenariot kommer vi att vara BB med 690 marker. Vår starthand är A-Q. Vi är fyra spelare vid bordet och mattorna är fördelade enligt illustrationen ovan. Turneringen (eller sit'n'go) kommer att ha en mycket speciell struktur eftersom det endast kommer att delas ut ett kontantpris på 100 dollar till vinnaren. I en sådan struktur måste vi spela mycket aggressivt

Analysera noggrant detaljerna i handen ovan.

I den här handen finns det bara fyra spelare kvar. Med våra 690 marker är vi tvåa. Det finns dock bara en plats som betalas för 100 dollar, så det är inte lönt att försöka avsluta turneringen på andra eller tredje plats.

I handen i fråga är CO (Cutoff) en mycket aggressiv spelare som utnyttjar bubblan (han öppnar alla sina händer i position). I CO-positionen går han all in (igen). Knappen och small blind lägger sig. Frågan är med vilken räckvidd vi kan ringa på ett lönsamt sättNär du har angett handinformationen trycker du på "Nästa" för att se samtalsintervallet

När du har angett handinformationen trycker du på "Nästa" för att se samtalsintervallet

När detta är gjort kommer din analys att visas

Det här är det optimala intervallet för att skjuta på gränsen:

Optimal cutoff push range

I denna situation har CO ett intervall på 100 %. Detta innebär att han kan gå all in på ett lönsamt sätt med all sin räckvidd

Vi kan å vår sida ringa in med ett intervall på 78,6 %, vilket fördelar sig på följande sätt:

Uppgifter om intervallet

Om vi återgår till vår starthand (AQo) är handen tillräckligt stark för att syna höjningen eftersom vårt eget kapital kommer att vara mycket större än CO:s eget kapital i det långa loppet. Eftersom det bara finns en betald plats i den här handen måste vi spela mycket mer aggressivt än om det fanns två eller tre betalda platser.

Den hand som analyserades här byggdes upp ur minnet, utan handhistorik. Detta är perfekt för händer som spelas på kasinon, hos vänner eller i pokerrum. Du har också möjlighet att importera händer som spelats i pokerrum på nätet för analys.

Här hittar du platsen där du kan importera dina spelade händer:

Importera dina spelade händer från Hold'em Resources Calculator

Fil och sedan Importera. Du har möjlighet att importera ett komplett register över pokerhänder. Du kommer att märka att importen går snabbt och utan problem.

Det fina med Hold'em Resources är att du kan ställa in många detaljer i handen (alla de onda killarnas stackar, deras bounty, betalda platser, blinds, antes, intervall etc.)

En av de insikter som de flesta spelare kommer att göra när de arbetar med HRC är att de inte spelar tillräckligt aggressivt när de närmar sig de betalda platserna. Om du inte redan har ett mycket aggressivt spel kommer du förmodligen att identifiera flera situationer där du bör spela dina händer mer aggressivt när du använder HRC.

För- och nackdelar med Hold'em Resources Calculator

Benefits:

 • HRC innehåller flera verktyg i ett (med HRC kan du beräkna eget kapital för flera händer utöver att beräkna lönsamheten för en hand baserat på ChipEV:s klassiska BB CIM-modell eller Malmuth-Harville CIM eller använda Future Game Simulation equity-modellen; möjligheterna är enorma).
 • HRC är ett extremt anpassningsbart verktyg (du kan konfigurera intervallet, mat, antes etc. för varje spelare i detalj)
 • Inget annat verktyg på marknaden är så komplett som HRC
 • HRC uppdaterar ofta programvaran för att ständigt förbättra den. Dessa uppdateringar är gratis för prenumeranter
 • HRC erbjuder en mycket snabb handanalys (vissa program tar flera minuter att analysera händer medan HRC bara tar några sekunder). Resultaten kommer naturligtvis att variera beroende på hur kraftfull din dator är
 • Det är mycket enkelt att importera pokerhänder som redan har spelats i många olika pokerrum
 • HRC innehåller Future Game Simulation (en mycket kraftfull motor för uppskattning av eget kapital)
 • HRC är tillgänglig till en låg månadskostnad

Disadvantages:

 • Hold'em Resources kan vara ett skrämmande verktyg för en nybörjare (det är å ena sidan mycket komplett, men å andra sidan kan de många möjligheterna vara skrämmande för en nybörjare)
 • Det finns en inlärningskurva för att behärska programvaran (du kommer förmodligen att behöva ta lite tid i början för att helt förstå alla funktioner i HRC).
 • Det finns inget sätt att köpa programvaran eftersom den endast kan köpas genom månadsbetalning, vilket kan störa vissa
 • MCI-beräkningen är praktisk, men den är inte utan brister och en del kritik har redan framförts (vi ska inte gå igenom all kritik som framförts mot MCI, men låt oss bara säga att MCI-beräkningen inte tar hänsyn till varje spelares skicklighet i sin beräkning, vilket kan snedvrida resultaten)

Pris och prenumeration på Hold'em Resources

Om du vill fortsätta använda Hold'em Resources efter att ha använt testversionen kan du prenumerera månadsvis om du vill fortsätta använda programmet. Här är de tillgängliga prenumerationsalternativen:

Kalkylator för abonnemang Hold'em-resurser

Varje prenumeration är giltig för en person. Du kan aktivera programvaran på två enheter. Ju längre tid du tar en prenumeration, desto mer prisvärd blir taxan. Abonnemanget betalas på en gång, inte per månad. Om du till exempel tecknar en sexmånadersprenumeration för 7,99 dollar per månad debiteras du 47,90 dollar på en gång. Din prenumeration förnyas automatiskt efter 6 månader (om du inte säger upp din prenumeration innan dess).

Verdict?

Hold'em Resources är ett viktigt verktyg för alla spelare av turneringar, sit'n'gos, spin'n'gos och andra typer av turneringspoker. Det är en utmärkt kalkylator för eget kapital och ett mycket användbart verktyg för att hantera MCI-frågor. Även om du är en mycket erfaren spelare är du inte immun mot ICM-fel. När du är osäker på en viss hand kan du därför alltid analysera dessa händer med HRC.

Om du bara korrigerar en eller två dåliga vanor som du tidigare hade med HRC kan du spara mycket mer än 10 dollar i månaden. Hold'em Resources Caculator är ett viktigt verktyg för alla seriösa turneringsspelare

Hold’em Resources Calculator 14 dagar gratuits Ladda ner nu