matomo

888Poker

Tillgång till pokerverktyget

Free registration

Registrering Anslutning
Level Little Blind Big blind
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Klockan för pokerturneringen är en bra indikator för att se till att turneringen löper smidigt. Den håller reda på hur stora mörkarna är och hur många spelare som är kvar i turneringen.

Vill du ha en långsam eller snabb turnering?

Det finns flera indikatorer på turneringens längd: antal spelare, startstack, tid för nivåerna och blindnivåer (utvecklingen av blindstorleken)

Låt oss ta två extrema exempel för att ge dig en uppfattning

Turbo Tournament

I turbo-turneringen får varje spelare 500 startmarker. Nivåerna tar 3 minuter och startblinds är 50/100. I en sådan här turnering vet man att det kommer att gå väldigt fort.

Deep stack-turnering med långsam struktur

Här har du en startstapel på 10 000 marker. Nivåerna tar mellan 15 och 20 minuter och startblinds är 25/50. Nivåerna kommer också att stiga långsamt

Några tips att tänka på när du använder pokerturneringsklockan

För en HYPER-TURBO-struktur ställer du in nivåtiderna på 3 minuter

För en NORMAL struktur, sätt nivåernas tid mellan 5 och 10 minuter

För en långsam struktur ställer du in nivåtiderna på mellan 15 och 20 minuter

Ju fler spelare det finns, desto längre blir turneringen, så spela som du vill

Kom ihåg att alltid placera big blind dubbelt så stort som small blind i din struktur. Som standard är detta fallet.

Om du under turneringen tycker att strukturen är för långsam kan du justera blinds under de kommande nivåerna. Om du till exempel befinner dig på nivå 15 i turneringen och blinds är 500 och 1000, kan du höja blinds till 1000 och 2000 i stället för att ha en nivå 16 där blinds är 750 och 1500. Det är alltid svårt att förutsäga hur länge en turnering kommer att pågå, så det är inget fel att justera.

Det bör noteras att webbplatsens standardstruktur är bra för de flesta vanliga turneringar. Det är upp till dig om du vill justera nivåerna eller inte.

När allt är på plats trycker du på START CLOCK

Pokertimer

Klockan för pokerturneringen i aktion

En ny webbsida kommer att visas och du kommer att få information om din turnering. När denna sida är öppen, glöm inte att trycka på PLAY-knappen för att starta timern

Klockan för pokerturnering

Efter varje nivå är det viktigt att justera antalet spelare som är kvar i turneringen. Det gör du genom att trycka på knapparna + och - till vänster och höger om antalet spelare

30 sekunder före slutet av en nivå får du ett ljudsignal för att varna dig. När nivån är klar kommer en ny varning att meddela dig detta.

Efter varje nivå ska du ange hur många spelare som är kvar, meddela den nya blindstorleken till alla spelare och starta timern igen

Alla händer som påbörjats före nivåens slut bör helst avslutas innan de nya blinds träder i kraft