Tillgång till pokerverktyget

Free registration

Registrering Anslutning

Det här verktyget är bara för din information, vi kan inte hållas ansvariga för dina pokervinster eller förluster

poker

I det här avsnittet hittar du ett verktyg för att avgöra om det är lönsamt att driva in all in med din starthand, beroende på din situation. När du använder verktyget, glöm inte att ange vilka antes som spelas (10 %, 12,5 % eller 20 %, beroende på turnering eller sit'n'go-stadiet). Glöm inte heller att kryssa för "Samma kostym? "box om din hand är matchad. Matchande händer har i allmänhet 5 % mer värde än icke-matchande händer.

När kan jag använda det här verktyget?

Det här verktyget kan användas för turneringar eller sit'n'gos. Vissa turneringar har speciella 4-max-strukturer. I den här typen av turnering är det alltid 4 spelare per bord. Dessa typer av turneringar kommer att vara mer dynamiska än de klassiska fullringsturneringarna (med 10, 9 eller 8 spelare per bord). Oavsett om du sitter på finalbordet i en turnering med bara fyra spelare kvar, om du är med i en sit'n'go med bara fyra spelare kvar eller om du är med i en 4-max-turnering kommer det här verktyget att vara användbart om du har mellan 1 och 20 big blinds. Över 20 big blinds bör du använda ett verktyg för öppningsintervall

Ett EV+-utbud = långsiktig vinst

De intervall som visas i det här verktyget är de långsiktiga EV+-områdena. Ju mer du väljer en hand i botten av intervallet, desto närmare kommer den handen att vara 0 vinst på lång sikt. Tänk på att de händer som visas i det här avsnittet för att pusha all in kommer att vara lönsamma när du går all in. Med andra ord, om du till exempel har 20 big blinds kan en hand vara förlorande om du öppnar, men lönsam om du pushar. Genom att gå all in maximerar du ditt folding equity och ser till att du får se alla fem korten på bordet (och går till showdown, vilket inte är någon liten bedrift).

Ett exempel

Om du till exempel kan driva allt med vinst i ett 20-procentigt intervall kan du driva dessa händer:

66+, A4s+, K8s+, Q9s+, J9s+, T9s, A9o+, KTo+, QTo+, JTo

Så, ett par 6:or och bättre (notera "+" för "och bättre"), A-4:or matchade och bättre (s betyder att korten är matchade), A-9:or felmatchade och bättre (o betyder att korten är felmatchade) och så vidare. Ju längre till vänster handen är, desto starkare är den, och ju längre till höger den är, desto svagare är den. Så den nedersta handen i intervallet är JTo, den hand med vilken du kommer att få de lägsta vinsterna.

Observera att det här verktyget endast är en referens. Det finns många anledningar till att du inte följer rekommendationerna i det här verktyget till punkt och pricka. Om bordet till exempel är mycket passivt och tight kan du kanske vilja gå all in med ett bredare utbud än vad som rekommenderas. Om du däremot är omgiven av maniska spelare kan du kanske spela lite mer försiktigt tills stormen har lagt sig. Poker är alltid ett spel som bygger på observation och anpassning. Lycka till vid borden!