matomo

888Poker

Definisjon av dominert

I poker er vi dominert når motstanderen har et felles kort med oss, men hans andre kort er sterkere enn vårt. Vi kan for eksempel si at AK dominerer AQ eller at KJ dominerer KT. Når du er preflop med en dominert hånd og er all-in, vil egenkapitalen din vanligvis være 25 %. Uttrykket kan også brukes hvis du har et par 8-er all-in preflop som møter et par 9-er, men på grunn av det store equity-gapet sier vi vanligvis at du er knust i denne situasjonen i stedet (med mindre enn 20 % equity).

Dominert etter preflop.

Dominerte etter floppen

Frasen dominert kan også brukes om en situasjon etter floppen. Når vi snakker om en dominert hånd, er det som regel i en all in-situasjon der to hender er all in. Du skyver all in med AQ på A23 og motstanderen din følger med AK; her er du dominert. Jo nærmere du kommer river, jo mer katastrofal blir egenkapitalen din. AK mot AQ preflop gir 25 % egenkapital til AQ. På floppen ca. 14 % hvis hånden ikke har forbedret seg, og på turn 7 %. På turn er du ikke bare dominert av AK, men med tanke på egenkapitalen din er du knust!

Dominé

PokerTrackerPokerTracker