matomo

Definisjon av gulv

Utrykket er engelskspråklig. Hvor ofte du hører det, avhenger av hvilket kasino du befinner deg på. På fransk vil det sannsynligvis bli referert til som "the tournament room manager". Uttrykket "to call the floor" betyr "å ringe ledelsen i kasinoet eller spillelokalet". Når du spiller poker innendørs, tilkaller du ledelsen når du har en tvist. Vanligvis kan spillerne komme overens med hverandre. Hvis dette ikke er tilfelle, vil dealeren alltid kunne avgjøre saken, men i virkelig vanskelige situasjoner vil gulvet bli tilkalt som øverste myndighet. Floor prøver så langt det er mulig å være rettferdig og upartisk.

.

Et eksempel på å følge floppen

Du er på river og en motspiller satser stort. Du nøler virkelig; skal du følge eller kaste? Du tenker deg om. Plutselig gjør du et trekk som kan tyde på at du folder hånden din. Motstanderen avslører bløffen din med en gang. Du forteller ham at du ennå ikke har kastet hånden din, og du følger innsatsen. Motspilleren er uenig og forsikrer deg om at hånden din er foldet. Noen ganger kan det være vanskelig å vite hvem som har rett. I en slik situasjon kaller vi det "floor"

.