matomo

Definícia pojmu bluf catcher

Bluff catcher je list, ktorý je dostatočne silný na to, aby dorovnal stávku, ale nie dostatočne silný na to, aby sám stavil. Chytač blafov je ruka, ktorá prekonáva blaf. Hráč, ktorý má na riveri napríklad bluf catcher, teda dorovná stávku za predpokladu, že jeho súper môže blafovať v dobrej miere. Ak súper nevsadí, chytač blufov checkne a prejde na showdown.

Príklad chytača blafov

V ruke máte pár desiatok. Na flope padne 5-8-J s flush draw a váš súper staví. Vy zavoláte. Na ťahu je ďalšia osmička. Váš súper stále staví a vy dorovnávate. Na riveri si všimnete, že flush draw zlyháva. Je to eso. Váš súper staví veľké sumy. V tejto situácii proti agresívnemu hráčovi je váš list dokonalým chytačom blufov. Keďže ste flush draw vynechali, váš súper by mohol využiť eso na riveri a blufovať s listom ako KQ, ktorý by mal flush draw. Vy teda dorovnávate s párom desiatok. Tento list neporazí list s hodnotou, ako je napríklad trojica, dva páry alebo top pár, ale váš list porazí neúspešné draw, ako je napríklad flush draw alebo dokonca straight draw.

Poker TrackerPokerTracker