matomo

Holdem ManagerHoldem Manager

Definition av bluff

En bluff i poker är när du visar en hand som du inte har. Syftet är att få din motståndare att tro att din hand är starkare än vad den egentligen är genom att satsa. För att kalla en bluff måste det finnas en insats och en avsikt att lura. Att bluffa kan ses som att ljuga.

Ett exempel på en bluff

Att bluffa är en viktig aspekt av poker. En spelare som aldrig bluffar skulle förlora stora möjligheter att tjäna pengar. Precis som i alla andra delar av poker är det dock viktigt att du kallar dina bluffar, dvs. att du bluffar med trovärdig frekvens. En spelare som bluffar på varje hand kommer så småningom att misslyckas med sina bluffar. För att en bluff ska fungera måste den vara trovärdig. Ett klassiskt exempel på en bluff är när vi missar en dragning på river. Vi är i position och satsar på floppen med en flush draw. Vår motståndare synar insatsen. Turn är en tegelsten och det är samma sak. På floden en annan tegelsten. Vi missar vår dragning och vår hand är för svag för att vinna vid uppvisningen. Att satsa all in för att representera en stor styrka kallas för en bluff. Oavsett om det fungerar eller inte är bluffen fortfarande en bluff.

Poker TrackerPokerTracker